Kết quả sử dụng

May 24, 2017

Nguồn năng lượng trở lại

NGUỒN NĂNG LƯỢNG TRỞ LẠI Tôi tên là Lê Thị Bích Phượng, 53 tuổi. Hiện nay đang làm du lịch lữ hành. Sản phẩm Brain Fuel Plus […]
May 24, 2017

Tôi, người may mắn

TÔI, NGƯỜI MAY MẮN Tôi là Hoàng Thị Tha, năm nay 57 tuổi. Nghề nghiệp: Kinh doanh. Tôi bị căn bệnh Basedow (Bướu Cổ) dẫn đến nhiều […]