Kiến thức chung

May 25, 2017

Đào tạo KIẾN THỨC CHUNG – Bài số 6

“STRESS”, KẺ THÙ CỦA BỘ NÃO !   Bạn đang phải đối mặt với cơm áo gạo tiền? —àBạn bị Stressed Bạn đang bị căng thẳng […]
May 25, 2017

Đào tạo KIẾN THỨC CHUNG – Bài số 5

NHỮNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CẦN THẢI ĐỘC CƠ THỂ & THẢI ĐỘC NÃO !   Dù sức khỏe chẳng có vấn đề gì, nhưng không […]
May 25, 2017

Đào tạo SẢN PHẤM : Bài số 2

Khái niệm về «thức ăn đặc biệt» dành cho não Không phải thức ăn nào cũng là thức ăn dành cho não. Không phải thức ăn […]
May 25, 2017

Đào tạo SẢN PHẤM : Bài số 1

KIẾN THỨC CHUNG về BRAIN FUEL PLUS   Sản phẩm của Công ty Brain Abundance Vietnam là Brain Fuel Plus, dưỡng chất tối ưu nhất cho não.  […]