SUPER BFP đạt giải thưởng TOP 300 SẢN PHẦM TỐT NHẤT VIỆT NAM năm 2014
do người tiêu dùng bình chọn trên Internet năm 2014