Giải thưởng MỹBRAIN ABUNDANCE đạt giải thưởng CÔNG TY TỐT NHẤT trong các Công ty tốt nhất tại Mỹ
liên tiếp trong 03 năm 2013, 2014 & 2016


SUPER BFP đạt giải thưởng
SẢN PHẨM BỔ NÃO TỐT NHẤT và NHIỀU DƯỠNG CHẤT NHẤT tại Mỹ năm 2015