Oops...
Slider with alias banggia not found.
Oops...
Slider with alias slider8 not found.

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc !


HÃY TRẢI NGHIỆM NGAY, ĐỪNG CHẦN CHỪ !!!!!

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn!

Chọn sản phẩm:

Super Brain Fuel Plus

Super Brain

Bạn chọn gói:

1 lọ: 1.590.000 đ

3 lọ: 4.470.000 đ

6 lọ: 8.340.000 đ (tặng 1 lọ Super View)

10 lọ: 12.900.000 đ (1 Não tự chọn)

15 lọ: 17.850.000 đ tặng 2 lọ (1 Super View + 1 Não tự chọn)

20 lọ: 21.800.000 đ (tặng 2 lọ Não)

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn!

Các sản phẩm:

Super View

Super Detox

Super Loss & Diet

Bạn chọn gói:

1 lọ: 1.395.000 đ

3 lọ: 3.799.500 đ

6 lọ: 7.152.000 đ (tặng 1 lọ Super Young)

10 lọ: 11.175.000 đ (tặng 1 lọ tùy chọn/1.395.000 đ )

15 lọ: 15.645.000 đ tặng 1 lọ Não

20 lọ: 19.370.000 đ (tặng 2 lọ tùy chọn: 1.395.000 đ x2 = 2.790.000 đ)